Polityka rynku pracy w Społecznej Gospodarce Rynkowej Niemiec

Michał Moszyński, Zenon Wiśniewski
22,36  26,00  cena obniżona: promocja cenowa - rabat 14%
Rodzaj zabezpieczenia: PDF - Watermark
Wybierz Format:
pdf
Czas realizacji
Podziel się:
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) DODAJ OPINIĘ
ISBN: 978-83-231-4415-1
Format: pdf
Rok wydania: 2020
Autor: Michał Moszyński, Zenon Wiśniewski
Język: polski

Wstęp / 9 Rozdział 1. Niemiecki model Społecznej Gospodarki Rynkowej 1.1. Ideologiczne podstawy / 21 1.2. Konstruowanie niemieckiej SGR po II wojnie światowej / 34 1.3. Niemiecki model gospodarczy na tle „różnorodności kapitalizmów” / 42 Rozdział 2. Polityka rynku pracy w niemieckim modelu Społecznej Gospodarki Rynkowej 2.1. Uzasadnienie teoretyczne dla interwencji na rynku pracy / 55 2.2. Polityka rynku pracy według doktryny ordoliberalnej i klasyków SGR / 59 2.3. Od SGR do keynesizmu: od polityki aktywizującej do polityki aktywnej / 67 2.4. Kryzysy i próby reform / 78 Rozdział 3. Transformacja gospodarki wschodnioniemieckiej a polityka rynku pracy 3.1. Zjednoczenie Niemiec – perspektywa rynku pracy / 81 3.2. Strategie płacowe w procesie transformacji – ujęcie modelowe / 87 3.3. Koncepcje alternatywne / 90 3.4. Federalny Urząd Pracy jako instytucja transferu finansowego / 94 3.5. Instrumenty aktywnej polityki rynku pracy / 97 3.6. Zmiany na rynku pracy w procesie transformacji / 103 Rozdział 4. Reformy Hartza: zwrot od polityki aktywnej do aktywizującej 4.1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy / 109 4.2. Polityka rynku pracy przed reformą / 112| 4.3. A ktywizująca polityka rynku pracy / 117 4.4. Charakterystyka reform Hartza / 120 4.5. Restrukturyzacja administracji pracy / 125 4.6. Zmiany w systemie świadczeń kompensacyjnych / 127 Rozdział 5. Nowe instrumentarium polityki rynku pracy 5.1. Model 4PM / 133 5.2. Profilowanie bezrobotnych / 135 5.3. Instrumenty aktywizacji zawodowej / 138 5.3.1. Pośrednictwo pracy / 139 5.3.2. Orientacja i doradztwo zawodowe / 143 5.3.3. Szkolenia i doskonalenie zawodowe / 145 5.3.4. Środki wspierające zatrudnienie bezrobotnych / 149 5.3.4.1. Wsparcie dla pracodawców tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych / 149 5.3.4.2. Wspieranie samozatrudnienia / 150 5.3.5. Instrumenty wspierające tworzenie miejsc pracy na drugim rynku pracy / 153 5.3.5.1. Tworzenie miejsc pracy dla bezrobotnych / 153 5.3.5.2. Ein-Euro-Jobs jako instrument aktywizacji długotrwale bezrobotnych / 154 5.3.6. Uwagi końcowe / 157 Rozdział 6. Sytuacja na rynku pracy po reformach Hartza 6.1. Zatrudnienie i bezrobocie / 161 6.2. Procesy na rynku pracy / 169 6.3. Funkcjonowanie rynku pracy w okresie kryzysu gospodarczego 2008+ / 177 6.4. Polityka regulacyjna po 2005 r. / 180 6.5. Niemiecki rynek pracy – zagrożenia i wyzwania / 185 Rozdział 7. Ewaluacja aktywizującej polityki rynku pracy 7.1. Metodologiczne aspekty ewaluacji / 193 7.2. Rezultaty metaanaliz / 197 7.3. Badania ewaluacyjne a reforma Hartza / 200 7.4. Wydatki na politykę rynku pracy / 202 7.5. Wpływ zmian w systemie świadczeń kompensacyjnych na zatrudnienie / 207 7.6. Oddziaływanie instrumentów aktywnej polityki rynku pracy / 210 7.6.1. Pośrednictwo pracy / 210 7.6.2. Szkolenia i doskonalenie zawodowe / 215 7.6.3. Szkolenia przygotowujące młodzież do nauki zawodu / 223 7.6.4. Środki wspierające zatrudnienie na pierwszym rynku pracy / 225 7.6.4.1. D otacje płacowe dla pracodawców tworzących miejsca pracy dla bezrobotnych / 225 7.6.4.2. Wspieranie samozatrudnienia / 226 7.6.5. Ein-Euro-Jobs bliżej grupy celowej / 228 Zakończenie / 233 Bibliografia / 239 Spis tabel / 257 Spis wykresów / 259 Streszczenie / 261 Summary / 265
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Zobacz Również